Alpakoterapia / warsztaty z Alpakami

Alpaki pomagają dzieciom jak i ludziom starszym. Działania terapeutyczne służą poprawie samopoczucia człowieka w różnych sferach: emocjonalnej, fizycznej, poznawczej i społecznej. Poprzez zabawy, przytulanie, głaskanie dzieci jak i osoby starsze rozluźniają się, otwierają, są radosne, uśmiechnięte i bardzo precyzyjnie wykonują ćwiczenia. Dzięki zajęciom ze zwierzętami dzieci jak i dorośli stają się odważniejsi, oswajają się z tym co miękkie, twarde, mokre czy suche, uczą się panowania nad ciałem. Bardzo istotnym elementem jest również ruch, tego typu zajęcia poprawiają motorykę. Ze względu na to, że dziecko sprawuję opiekę nad alpaką, uczy się empatii oraz odpowiedzialności nad druga istotą. Pod tym względem pełni funkcję wychowawczą, a także resocjalizacyjną. A ponad to niezwykle pogodne alpaki poprawiają także samopoczucie, zarówno uczestnikom zajęć jak i ich opiekunom.